Statiegeld en inzameling kleine plastic flesjes langs Rijkswegtankstations

Tankstation Milieu
Beeld: BETA

Alléén bij grote tankstations langs Rijkswegen komt er een inzamelingsplicht voor kleine plastic flesjes waar 15 eurocent aan statiegeld op geheven gaat worden. BETA was betrokken bij overleg over deze dreigende inzamelingplicht met statiegeld van kleine plastic flesjes. BETA heeft met succes betoogd dat er bij tankstations, en zeker kleinere, zo weinig ruimte is dat zij geen ruimte hebben voor een dergelijke inzameling of opslag. Daarbij heeft het personeel daar, vanwege leeftijdchecks, vrijgeven LPG, tijdsdruk etc., geen tijd voor inzameling tijdens het afrekenen. Gelukkig heeft de Staatssecretaris dat begrepen.

Bestrijding van de plastic soep

Plastic hoort niet in het milieu thuis en daarom is het overheidsbeleid erop gericht om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de plastic soep. Zo is onder meer als doel gesteld om een verregaande vermindering van het aantal kleine plastic flessen in het zwerfafval te bereiken. Via doorlopende monitoring wordt het aantal flesjes in het zwerfafval door Rijkswaterstaat gemonitord.
Parallel aan de zwerfafvalaanpak van het verpakkende bedrijfsleven en gemeenten, is er wetgeving voorbereid om statiegeld te kunnen introduceren als er te weinig voortgang zou worden geboekt. Op basis van de monitoringsrapportage is men tot de conclusie gekomen dat er veel te weinig voortgang is geboekt met het verminderen van het aantal plastic flesjes in het zwerfafval. Daarom is er besloten om statiegeld op kleine plastic flessen in te voeren.

Aanpak plastic flesjes

Dat betekent dat 15 eurocent statiegeld vanaf 1 juli 2021 zal worden geheven op plastic flessen kleiner dan 1 liter en (net als nu al het geval is) 25 eurocent op plastic flessen van 1 t/m 3 liter. Consumenten kunnen vanaf 1 juli 2021 hun kleine plastic flessen naast de huidige inzamelpunten bij supermarkten, ook op treinstations met bemande verkooppunten, bij grote cateraars en bij grote tankstations langs de snelweg inleveren.
Het (verpakkend) bedrijfsleven heeft een uitvoeringsorganisatie opgericht die het statiegeldsysteem operationeel zal inrichten, zodat er tijdig kan worden beschikt over een systeem voor een effectieve en efficiënte inzameling van plastic flessen. De Staatssecretaris zal dit systeem algemeen verbindend verklaren ten behoeve van de collectieve organisatie en uitvoering ervan.
Naast de introductie van statiegeld heeft de Staatssecretaris ook een 90% norm voor gescheiden inzameling van plastic flessen vastgelegd in de regelgeving. Deze norm treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Klik hier voor het hele artikel

Bron: BETA